Antena Kultura Deska Kreativna Evropa Srbija

Javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže

KE_logo_2016-3000.jpg

Otvoren je javni poziv za podnošenje projekata na konkurs za Evropske mreže. Rok za dostavljanje projekata je 25. novembar 2016. godine u 12 časova.

Ovaj poziv je otvoren po drugi put u okviru trajanja programa Kreativna Evropa i namenjen je podršci mrežama u razvijanju sledećih projekata:

- Aktivnosti putem kojih se zaposlenima u sektoru kulture i kreativnim industrijama obezbeđuje prenos posebnih veština i iskustava, uključujući veštine vezane za digitalne tehnologije;

- Aktivnosti kojima se pruža podsticaj zaposlenima u organizacijama kulture i kreativnim industrijama da učestvuju u projektima međunarodne saradnje i da razvijaju svoje karijere u Evropi i šire. Pored toga značajni su projekti razvoja inovativnih pristupa privlačenja publike, kao i novih modela poslovanja i upravljanja;

- Aktivnosti kojima se obezbeđuje jačanje sektora organizacija u kulturi i kreativnih industrija, kao i umrežavanje čiji je cilj stvaranje novih poslovnih prilika.

Priručnik za aplikante, sve potrebne uslove i dokumentaciju možete pregledati ovde.

Desk Kreativna Evropa Srbija i Antena Deska Kreativna Evropa Srbija vam stoje na raspolaganju za pomoć pri apliciranju.