Video

Medijski kutak

FEP tura u Subotici 1

Fond „Evropski poslovi" AP Vojvodine, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Subotica održao je prezentaciju mogućnosti finansiranja projekata namenjenih malim i srednjim preduzećima iz fondova Evropske unije tokom budžetskog perioda 2014-2020.

LINK

FEP tura u Subotici 2

Fond „Evropski poslovi" AP Vojvodine, u saradnji sa Regionalnom privrednom komorom Subotica održao je prezentaciju mogućnosti finansiranja projekata namenjenih malim i srednjim preduzećima iz fondova Evropske unije tokom budžetskog perioda 2014-2020.

LINK