Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020


Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR): Globalni poziv za podnošenje predloga projekata 2017

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

25-09-2017 - datum objavljivanja konkursa

09-11-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Prvi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje SRB-BiH 2014-2020

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

03-10-2017 - datum objavljivanja konkursa

16-11-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Poziv za finansiranje lansiranja projekata

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

02-10-2017 - datum objavljivanja konkursa

07-12-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK