Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020


Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Jadransko - jonskog programa - ADRION 2014 - 2020

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

26-03-2018 - datum objavljivanja konkursa

26-06-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija 2014-2020

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

27-11-2017 - datum objavljivanja konkursa

24-04-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

30-03-2018 - datum objavljivanja konkursa

05-07-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Šema donacije namenjena Turskoj – poslovni dijalog EU 2018

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

03-04-2018 - datum objavljivanja konkursa

25-05-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

EU podrška civilnoj zaštiti u Bosni i Hercegovini 2018

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

28-03-2018 - datum objavljivanja konkursa

26-06-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK