Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020


Podrška lokalnim samoupravama - Poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa Exchange 5

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

05-09-2017 - datum objavljivanja konkursa

20-10-2017 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK