Otvoreni EU konkursi

Otvoreni EU pozivi - Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020


IPARD 2 – instrument za pretpristupnu pomoć za ruralni razvoj - Mera 1 - Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

25-12-2017 - datum objavljivanja konkursa

26-02-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK

Drugi poziv za podnošenje predloga projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija 2014-2020

Instrument za pretpristupnu pomoć - IPA 2014-2020 - program

27-11-2017 - datum objavljivanja konkursa

30-03-2018 - rok za podnošenje predloga projekta

LINK