INTEREG IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNjE HRVATSKA-SRBIJA

Budžet:
34.293.188,00 evra
Trajanje programa:
01. januar 2014. – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

interreg-croatia-serbia2014-2020.eu

Opšti cilj: Opšti cilj IPA programa saradnje Hrvatska-Srbija 2014-2020 je jačanje društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja kroz realizaciju zajedničkih projekata i aktivnosti.

Rb.

Prioritetna osa

Specifični ciljevi

1.

Poboljšanje kvaliteta javnog zdravlja i socijalnih usluga u programskom području

1.1. Poboljšanje kvaliteta objekata, usluga i veština u sektoru javnog zdravlja i socijalne zaštite

2.

Zaštita životne sredine i biodiverziteta, unapređenje prevencije rizika i promovisanje obnovljive energije i energetske efikasnosti 

2.1. Sprovođenje integrisanog prekograničnog sistema praćenja postojećih klјučnih rizika i upravljanje istima, kao i zaštita životne sredine i biodiverziteta

2.2. Promovisanje korišćenja obnovljive energije i energetske efikasnosti

3.

Doprinos razvoju turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa

3.1. Jačanje, diverzifikacija i integracija prekogranične turističke ponude i bolje upravljanje resursima kulturnog i prirodnog nasleđa

4.

Unapređenje konkurentnosti i razvijanje poslovnog okruženja u programskoj oblasti

4.1. Unapređenje konkurentnosti programskog područja kroz jačanje saradnje između institucija za pružanje podrške poslovanju, klastera, obrazovnih i istraživačkih institucija i preduzetnika sa ciljem da se razviju novi proizvodi/ usluge/ patenti/ robne marke u programskom području

Srbija:
 • Severno-bački okrug
 • Zapadno-bački okrug
 • Južno-bački okrug
 • Sremski okrug
 • Mačvanski okrug
Hrvatska:
 • Osiječko-baranjska županija
 • Vukovarsko-srijemska županija
 • Požeško-slavonska županija
 • Brodsko-posavska županija

 • Nacionalni, regionalni i lokalni javni organi/ institucije (npr. instituti, razvojne agencije i sl.);
 • NVO (npr. udruženja građana, razvojne agencije, lokalne akcione grupe, privredne komore, strukovna udruženja itd.);
 • Obrazovne institucije (npr. univerziteti, fakulteti, otvoreni univerziteti, institucije za obrazovanje odraslih, osnovne i srednje škole);
 • Lokalna i regionalna administracija;
 • Organizacije za podršku razvoju poslovanja;
 • Institucije odgovorne za pružanje socijalnih i zdravstvenih usluga;
 • Javne neprofitne organizacije uključujući institute, univerzitete, fakultete;
 • Međunarodne organizacije koje deluju po nacionalnom zakonodavstvu jedne od zemalja učesnica, sa ograničenjima prema međunarodnom pravu.

Upravljačko telo
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska

Zajednički sekretarijat
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska
Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/contacts/ 

Zajednički sekretarijat, kancelarija u Sremskoj Mitrovici
Solarski trg 3, 22000 Sremska Mitrovica
Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
https://www.interreg-croatia-serbia2014-2020.eu/contacts/

EU pozivi

INTEREG IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija