INTEREG IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNjE MAĐARSKA-SRBIJA

Budžet:
65.124.000,00 evra
Trajanje programa:
01. januar 2014. – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Dugoročni cilj: Dugoročni i sveukupni cilj Programa je skladni razvoj regiona sa intenziviranom ekonomskom saradnjom kroz održivo korišćenje prirodnih i kulturnih resursa.

Specifični ciljevi:

Kako bi se postigao ovaj sveukupni cilj, identifikovano je pet specifičnih ciljeva:

 • Smanjenje ekoloških rizika (npr. suše, poplave, grad) i prevencija negativnih efekata na kvalitet vodnih tela i zaštićenih područja prirode;
 • Povećavanje kapaciteta graničnih prelaza i povezanih transportnih ruta kroz promovisanje razvoja drumskog saobraćaja i korišćenje održivih načina transporta (javni prevoz, biciklizam, vodni saobraćaj);
 • Stvaranje zajednički koordinisanih prekograničnih turističkih destinacija na osnovu komplementarnih lokalnih ponuda, kako bi se osigurao održivi razvoj turističkih potencijala;
 • Promovisanje saradnje u oblasti kulture, zabave, sporta i zaštite prirode;
 • Osnaživanje kapaciteta za rast i potencijala za zapošljavanje u malim i srednjim preduzećima (MSP) kroz razvoj i usvajanje novih tehnologija, procesa, proizvoda ili servisa (nije otvoreno u okviru Strateškog poziva za podnošenje ponuda).

Rb.

Prioritetna osa

Specifični ciljevi

1.

Unapređivanje prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika

1.1. Vodoprivreda i zaštita od ekstremnih vremenskih uslova

1.2. Zaštita prirode i očuvanje vodenih staništa

2.

Smanjenje saobraćajnih uskih grla u prekograničnoj saobraćajnoj mreži 2.1. Granični prelazi, putevi i biciklističke staze

2.2. Poboljšanje usluga javnog prevoza i železničkih pruga

3.

Stimulisanje saradnje u oblasti turizma i očuvanja kulturnog nasleđa

3.1. Turistički proizvodi, usluge i atrakcije zasnovane na kulturnom i prirodnom nasleđu

3.2. Saradnja u oblasti kulture, lokalnih manifestacija, sporta, slobodnog vremena, zaštite prirode

4.

Unapređivanje ekonomske konkurentnosti MSP kroz razvoj vođen inovacijama

4.1. Unapređenje inovacija kroz saradnju MSP i istraživačkih institucija koje uključuju mlade

4.2. Podsticanje i razvoj socijalnog preduzetništva

Srbija:
 • Zapadno-bački okrug
 • Severno-bački okrug
 • Severno-banatski okrug
 • Južno-bački okrug
 • Srednje-banatski okrug
 • Južno-banatski okrug
 • Sremski okrug
Mađarska:
 • Županija Čongrad
 • Županija Bač-Kiškun

 • Vodoprivredna preduzeća i udruženja;
 • Lokalna i regionalna administracija;
 • Hidro-meteorološke organizacije;
 • Poljoprivredne organizacije;
 • Organizacije za zaštitu prirode (u državnom vlasništvu ili organizacije civilnog društva);
 • Nacionalna, okružna i regionalna administracija i njene organizacije nadležene za razvoj prekograničnog saobraćaja;
 • Železničke institucije;
 • Institucije nadležne za upravljanje javnim putevima i razvojem;
 • Pogranična kontrola i carinska uprava;
 • Organizacije nadležne za održavanje saobraćajnih stajališta i rada javnog prevoza: javna saobraćajna preduzeća;
 • Regionalne turističke organizacije;
 • Lokalna udruženja za upravljanje turističkim destinacijama;
 • Javne ustanove odgovorne za očuvanje i korišćenje kulturnog ili prirodnog nasleđa (npr. nacionalni parkovi, šume i dr.);
 • NVO (npr. organizacije civilnog društva koje se bave sportom, kulturom i mladima);
 • Ekonomski klasteri, organizacije za podršku razvoju poslovanja i inovacija;
 • Istraživačke i visokoškolske ustanove, organizacije za stručno usavršavanje i obrazovanje odraslih;
 • Strukovne organizacije u poljoprivredi i preradi hrane;
 • Razvojne agencije itd.

Upravljačko telo (Managing Authority - MA)
Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine

Odeljenje za programe prekogranične saradnje
Adresa: 1027 Budimpešta, Medve ulica 25-29, „B” F30/2

Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/contact/ 

Zajednički sekretarijat (ZS)
ZS je smešten u Széchenyi Programiroda d.o.o. (Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.) u Budimpešti i u Segedinu.
H-1053, Budimpešta, Szép ulica 2
H-6722, Segedin, Szentháromság ulica 34 . (2. sprat)

Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/contact/ 

Srpsko Nacionalno telo
Ministarstvo za evropske integracije, Vlada Republike Srbije

Antena ZS
Sedište  Antene ZS je u Subotici.
Matije Korvina 17 (HKPC Galleria, 1. sprat)
24000 Subotica,
Srbija

Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
http://www.interreg-ipa-husrb.com/srb/contact/ 

EU pozivi

INTEREG IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

31. jul 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

30. septembar 2019. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

02. март 2012. - рок за подношење предлога пројекта

Линк

24. jun 2011. - rok za podnošenje predloga projekta

Link