INTEREG IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNjE RUMUNIJA-SRBIJA

Budžet:
74.906.248,00 евра evra
Trajanje programa:
01. januar 2014. – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Opšti cilj: Cilj programa je promocija zapošljavanja i osnovnih usluga za jačanje inkluzivnog rasta, zaštita životne sredine i upravljanje rizicima, održiva mobilnost i pristupačnost i povećanje atraktivnosti održivog turizma.

Rb.

Prioritetna osa

Specifični ciljevi

1.

Promovisanje zapošljavanja i osnovnih usluga za jačanje inkluzivnog rasta

1.1. Zapošljavanje i kretanje radnika: Unapređenje potencijala programske oblasti za inkluzivan rast poboljšanjem pristupa tržištu rada preko granice i mogućnosti zapošljavanja u programskoj oblasti.

1.2. Zdravstvena i socijalna infrastruktura: Unapređenje potencijala programske oblasti za inkluzivan rast kroz poboljšanje kvaliteta života svih stanovnika sa obe strane granice kroz zajedničke prekogranične akcije usmerene na pristup modernim i efikasnim zdravstvenim uslugama, socijalnim uslugama, uslugama koje podržavaju pristup osnovnom obrazovanju.

1.3. Socijalno i kulturno uključivanje: Unapređenje potencijala programske oblasti za inkluzivan rast kroz povećanje kulturne i društvene integracije u pograničnom području i smanjenje ograničenja usled udaljenosti i marginalizacije graničnih područja.

2.

Zaštita životne sredine i upravljanje rizikom

2.1. Zaštita životne sredine i održivo korišćenje prirodnih resursa: Unapređenje zaštite i održivog korišćenja prirodnih resursa uz poboljšanje kapaciteta nadležnih organa i promociju prekogranične mreže za obrazovanje i studije o ekološkim resursima.

2.2. Upravljanje rizikom u oblasti životne sredine i povećanje spremnosti za odgovor u hitnim slučajevima: Unapređenje spremnosti i povećanje svesti o suočavanju sa ekološkim rizicima i vanrednim situacijama, omogućavanje prekogranične interoperabilnosti i zajedničkih akcija za kreiranje inovativnih sistema za zaštitu životne sredine, ublažavanje i prevencija ekoloških nesreća, katastrofa i hitnih reakcija.

3.

Održiva pokretljivost i pristupačnost

3.1. Mobilnost i transportna infrastruktura i servis: Promovisanje postizanja standarda kvaliteta u oblasti javnog prevoza i usluga u oblasti transporta preko granice u programskoj oblasti i integrisanje u glavne EU saobraćajne koridore uz poštovanje pravnih tekovina Evropske unije u oblasti zaštite životne sredine i održivosti, naročito u udaljenim i ugroženim područjima.

3.2. Poboljšanje javno komunalne infrastrukture: Promovisanje unapređenja i homogenosti standarda kvaliteta u javnoj infrastrukturi za osnovne usluge, naročito u udaljenim područjima, kroz poboljšane i proširenje pristupa modernim i efikasnim uslugama komunalnih službi (uključujući Internet, energiju).

4.

Atraktivnost za održivi turizam

4.1. Investicije u rast tražnje lokalne turističke mreže i promovisanje inovativnih turističkih aktivnosti: Razvoj lokalne prekogranične privrede u turizmu zasnovane na održivom korišćenju lokalnih prirodnih resursa i kulturnog nasleđa, promovisanje nacionalne i internacionalne turističke tražnje, kreiranje inovativnih i integrisanih usluga za slobodno vreme u oblasti kulture i turističkih atrakcija, unapređenje atraktivnosti prekogranične mreže i turističkih ruta.

4.2. Inicijative za izgradnju kapaciteta radi unapređenja kvaliteta i inovacija turističkih usluga i proizvoda: Razvoj lokalne privrede u turizmu zasnovane na unapređenju kvaliteta turističkih usluga, održivom korišćenju prirodnih resursa i kulturnog nasleđa, kreiranje kapaciteta i veština za visok kvalitet turističkih usluga, dizajn inovativnih proizvoda u prekograničnim mrežama i partnerstvima, unapređenje pristupačnosti i održivosti turističke infrastrukture.

 

Srbija:
 • Severno-banatski okrug
 • Srednje-banatski okrug
 • Južno-banatski okrug
 • Braničevski okrug
 • Borski okrug
 • Podunavski okrug
Rumunija:
 • Mehedinci županija
 • Karaš-Severin županija
 • Timiš županija

 • Regionalne i lokalne vlasti (okružno veće, opštinsko veće/ opštine itd.) i druge javne institucije;
 • Kancelarije - ograni nacionalnih/ regionalnih vlasti aktivne u prioritetnim oblastima u programskom području (registrovane i funkcionišu na programskom području);
 • Institucije sistema zdravstvene zaštite;
 • Obrazovne ustanove;
 • Neprofitne organizacije i nevladine organizacije;
 • Verske organizacije osnovane u skladu sa važećim nacionalnim propisima;
 • Privredne komore;
 • Muzeji, institucije kulture, sportske i turističke organizacije itd.

UPRAVLjAČKO TELO
MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I JAVNE UPRAVE RUMUNIJE

16 Libertatii Blvd.
Bukurešt, sektor 5, Rumunija

ZAJEDNIČKI TEHNIČKI SEKRETARIJAT
Regionalna kancelarija za prekograničnu saradnju Temišvar
Proclamatia de la Timisoara Str. 5, 1. sprat
300054 Temišvar, Rumunija
Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
http://www.romania-serbia.net/?page_id=759 

Nacionalno telo:
Ministarstvo za evropske integracije, Vlada Republike Srbije

Nemanjina 34, 11000 Beograd
Srbija

JS Antena
Makedonska 11, 23000 Zrenjanin
Srbija
Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
http://www.romania-serbia.net/?page_id=759 

EU pozivi

INTEREG IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija

01. februar 2023. - rok za podnošenje predloga projekta

Link

 

24. jul 2011. - rok za podnošenje predloga projekta

Link