IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNjE SRBIJA - BOSNA I HERCEGOVINA

Budžet:
14.000.000,00 evra
Trajanje programa:
01. januar 2016. – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Link

Opšti cilj: Unapređenje socio-ekonomskog razvoja u prekograničnoj oblasti između Srbije i Bosne i Hercegovine, kroz realizaciju ciljanih i konkretnih aktivnosti na osnovu komparativnih prednosti područja programa i zajedničkog iskorišćavanja prirodnih resursa.

Rb.

Prioritetna osa

Specifični ciljevi

1.

Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije

1.1. Unapređenje kapaciteta radne snage i proširenje mogućnosti za zapošljavanje

1.2. Podsticanje socijalne i ekonomske inkluzije

2.

Zaštita životne sredine, promocija i ublažavanje posledica prilagođavanja na klimatske promene, prevencija i upravljanje kriznim situacijama

2.1. Poboljšanje planiranja održive životne sredine i promocija biodiverziteta

2.2. Unapređenje sistema upravljanja za hitne intervencije

3.

Podsticanje turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa

3.1. Povećanje doprinosa turizma ukupnom socio-ekonomskom razvoju programskog područja

3.2. Jačanje kulturnog identiteta programske oblasti

Srbija:
 • Sremski okrug
 • Mačvanski okrug
 • Zlatiborski okrug
 • Kolubarski okrug
Bosna i Hercegovina:
 • Opštine: Brčko distrikt, Gradačac, Doboj Istok, Gračanica, Srebrenik, Čelić, Lopare, Ugljevik, Donji Žabar, Domaljevac-Šamac, Modriča, Odžak, Osmaci, Banovići, Bijeljina, Brod, Bratunac, Han Pijesak, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Milići, Orašje, Pelagićevo, Petrovo, Sapna, Srebrenica, Šamac, Šekovići, Teočak, Tuzla, Vlasenica, Vukosavlje, Zvornik, Živinice, Trnovo RS, Istočna Ilidža, Istočno Novo Sarajevo, Vogošća, Istočni Stari Grad, Vareš, Visoko, Fojnica, Višegrad, Rogatica, Sokolac, Pale, Pale Prača, Novo Goražde, Rudo, Čajniče, Goražde, Foča Ustikolina, Foča, Kalinovik, Trnovo, Hadžici, Ilidža, Novi Grad Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Ilijaš, Breza, Kiseljak, Kreševo, Olovo, Sarajevo Centar, Novo Sarajevo.

 • Lokalne i regionalne vlasti;
 • Obrazovne ustanove;
 • Javna preduzeća;
 • Organizacije civilnog društva;
 • Kulturno-umetnička društva;
 • Sportska udruženja;
 • Neprofitne ogranizacije itd.

Antena Tuzla
Turalibegova bb, TC Pasaž
75000 Tuzla
Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
https://srb-bih.org/en/contact/ 

Zajednički tehnički sekretarijat
Nemanjina 52
31 000 Užice
Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
https://srb-bih.org/en/contact/ 

EU pozivi