INTEREG IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNjE BUGARSKA-SRBIJA

Budžet:
28.986.914,00 евра evra
Trajanje programa:
01. januar 2014. – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Opšti cilj: Opšti cilj programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija je podsticanje uravnoteženog i održivog razvoja pograničnog regiona između Bugarske i Srbije integrisanog u evropski prostor kroz pametan ekonomski rast, prilagođavanje promenama životne sredine i unapređenje kulture učenja.

Rb.

Prioritetna osa

Specifični ciljevi

1.

Održivi turizam

1.1. Privlačenje turista: Podrška razvoju konkurentnih turističkih atrakcija kroz saradnju doprinoseći diversifikaciji turističkih proizvoda u pograničnom regionu.

1.2. Prekogranični turistički proizvod: Stvaranje ekonomske dobiti od razvoja prirodnog i kulturnog nasleđa u pograničnom području kroz stvaranje zajedničkih prekograničnih turističkih destinacija.

1.3. Umrežavanje (aktivnosti ljudi – ljudima): Kapitalizacija efekata turizma zasnovanih na kulturnom, istorijskom i prirodnom nasleđu u pograničnim zajednicama kroz zajedničke aktivnosti.

2.

Omladina

2.1. Veštine i preduzetništvo: Podrška razvoju atraktivnog ambijenta za unapređenje mladih ljudi u pograničnom regionu kroz saradnju.

2.2. Umrežavanje (aktivnosti ljudi – ljudima): Promocija inicijativa za saradnju za mlade i sa mladima, ujedno povećavajući prekograničnu mobilnost mladih.

3.

Životna sredina

3.1. Zajedničko upravljanje rizikom: Sprečavanje i ublažavanje posledica prirodnih i veštačkih prekograničnih katastrofa.

3.2. Zaštita prirode: Promovisanje i unapređenje korišćenja zajedničkih prirodnih resursa, kao i podsticanje zaštite životne sredine u programskoj oblasti kroz zajedničke prekogranične inicijative.

Srbija:
 • Borski okrug
 • Zaječarski okrug
 • Pirotski okurg
 • Nišavski okrug
 • Toplički okrug
 • Jablanički okrug
 • Pčinjski okrug
Bugarska:
 • Region Vidin
 • Region Montana
 • Region Vraca
 • Region Sofija
 • Region Pernik
 • Region Kjustendil

 • Svi nivoi regionalnih / lokalnih vlasti;
 • Regionalne i sektorske razvojne agencije;
 • Relevantne lokalne i regionalne strukture koje se nadležene u vanrednim situacijama;
 • Upravljači zaštićenih područja;
 • Regionalne turističke organizacije;
 • Centralne i regionalne kancelarije i strukture relevantnih vladinih institucija;
 • Strukture za poslovnu podršku - privredne komore, poslovna udruženja, klasteri;
 • Obrazovne institucije i institucije aktivne u oblasti pružanja treninga;
 • Institucije stručnog osposobljavanja;
 • Univerziteti, istraživački instituti;
 • Strukture civilnog društva (omladinske organizacije, udruženja, fondacije, NVO);
 • Institucije kulture (muzeji, biblioteke, umetničke galerije, omladinski centri itd.);
 • Lokalne akcione grupe (LAG) uspostavljene i podržane pod "LIDER" merom u okviru Programa ruralnog razvoja 2014-2020. za Bugarsku i u okviru IPARD programa za Srbiju.

Upravljačko telo
Ministarstvo za regionalni razvoj i javne radove

Direktorat "Upravljanje teritorijalnom saradnjom"
1000 Sofija, Bugarska
ul. Stefan Karadža 9
Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/contact 

Ministarstvo za evropske integracije
Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova

ul. Nemanjina 34, 11000 Beograd, Srbija

Zajednički sekretarijat - kancelarija u Nišu
Tržno poslovni centar Kalča, Obrenovićeva b.b.
II sprat, lamela C, lokal C-67
18000 Niš, Srbija

Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
http://www.ipacbc-bgrs.eu/sr/contact 

EU pozivi

INTEREG IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija