IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNjE SRBIJA - CRNA GORA

Budžet:
8.400.000,00 evra
Trajanje programa:
01. januar 2014. – 31. decembar 2020.
Dodatne informacije:

Opšti cilj: Opšti cilj programa doprinos ekonomskom, društvenom i teritorijalnom razvoju programskog područja podsticanjem integracija, zajedničkog razvoja i korišćenja potencijala i mogućnosti kako bi se pogranično područje učinilo privlačnim za život i rad.

Rb.

Prioritetna osa

Specifični ciljevi

1.

Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije

1.1. Poboljšanje kapaciteta radne snage i mogućnosti za zapošljavanje

1.2. Osnaživanje socijalne i kulturne inkluzije

2.

Zaštita životne sredine, promocija i ublažavanje posledica prilagođavanja na klimatske promene, prevencija i upravljanje kriznim situacijama

2.1. Unapređenje upravljanja otpadom i tretman otpadnih voda

2.2. Zaštita prirodnih resursa

3.

Podsticanje turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa

3.1. Unapređenje kapaciteta za iskorišćenje turističkih potencijala

 

Srbija:
 • Raški okrug: Kraljevo, Vrnjačka Banja, Raška, Novi Pazar, Tutin
 • Zlatiborski okrug: Nova Varoš, Priboj, Prijepolje, Sjenica
 • Moravički okrug: Ivanjica
Crna Gora:
 • Opštine: Andrijevica, Berane, Bijelo Polje, Gusinje, Kolašin, Mojkovac, Nikišić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik, Žabljak

 • Nacionalna, lokalna i regionalna administracija;
 • Javna komunalna preduzeća;
 • Lokalne i regionalne razvojne agencije;
 • Organizacije koje pružaju podršku razvoju poslovnog okruženja;
 • Službe za zapošljavanje;
 • Obrazovne i istraživačke institucije i organizacije;
 • Privredne komore, zanatska udruženja, udruženja preduzeća, klasteri;
 • Sindikati;
 • Nacionalne, regionalne i lokalne institucije koje se bave zaštitom životne sredine i očuvanjem prirode i vanrednim situacijama;
 • Organizacije koje su odgovorne za upravljanje prirodnim resursima i zaštićenim prirodnim područjima;
 • Nacionalni park ili park prirode;
 • Pružaoci usluga u oblasti turizma;
 • Turistički i srodni klasteri;
 • Turističke organizacije na nacionalnom/regionalnom/lokalnom nivou;
 • Udruženja proizvođača (npr. poljoprivredno-prehrambenih proizvoda);
 • Ustanove kulture;
 • Organizacije civilnog društva;
 • Mesne zajednice itd.

Antena
Ive Andrića 1
84000 Bijelo Polje, Crna Gora

Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
https://cbcsrb-mne.org/sr/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82/ 

Zajednički tehnički sekretarijat Prijepolje
Zore Tomašević 5
31300 Prijepolje, Srbija
Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:
https://cbcsrb-mne.org/sr/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82/

EU pozivi