IPA III Hrvatska - Srbija

Budžet:
IPA: 38.281.653,00 evra
Ukupno (IPA + sufinansiranje): 45.037.238,82 evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.

INTERNET STRANICA PROGRAMA:
https://www.interreg-croatia-serbia.eu/

Dodatne informacije:

IPA Program prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija za period od 2021. do 2027. godine (u daljem tekstu „Program”) osmišljen je kao instrument koji će podsticati saradnju između Srbije i Hrvatske, suočavati se sa zajedničkim izazovima i ukazati na mogućnost i potrebu za još boljom saradnjom u pojedinim oblastima u budućnosti. To će i dalje biti instrument koji će pomoći vlastima da steknu uvid u najbolje prakse i razviju sopstvene prakse na kooperativan način, ali će takođe biti otvoren za druge ključne zainteresovane strane u projektu koje jačaju svoje kapacitete i koriste svoja znanja i veštine kako bi razvili nova rešenja za veće dobro za region. Misija Programa, pored daljeg jačanja društvenog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja, jeste da podstakne i podrži prekograničnu saradnju kako bi oblast bila otpornija na zajedničke izazove. Ovi izazovi uključuju, između ostalog, procese ekonomske tranzicije, klimatske promene i dugoročne socioekonomske posledice pandemije KOVID-19. Program je zamišljen na način da pomogne u rešavanju glavnih regionalnih disbalansa, doprinese smanjenju nejednakosti između nivoa razvoja uključenih regiona, sa posebnim osvrtom na negovanje prekograničnih regiona. Program će, kroz realizaciju predviđenih zajedničkih prekograničnih aktivnosti, podržati kapacitete programskog područja za oporavak na putu ka izlasku iz krize.

Dugoročni cilj Interreg IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija 2021-2027 je održivi razvoj programskog područja kroz pametne, zelene i društveno inovativne projekte. Osim jačanja socijalnog, ekonomskog i teritorijalnog razvoja prekograničnog područja, Program ima  cilj da podstiče i podržava prekograničnu saradnju kako bi se područje učinilo otpornijim na zajedničke izazove (procesi ekonomske tranzicije, klimatske promene i dugoročne socioekonomske posledice pandemije KOVID-19).

Specifični cilj 1.1. – Razvoj i unapređenje istraživačkih i inovativnih kapaciteta i usvajanje naprednih tehnologija

Specifičan cilj 2.1. – Promovisanje obnovljivih izvora energije

Specifični cilj 2.2. – Promocija prilagođavanja na klimatske promene i prevencije rizika od prirodnih katastrofa, podizanje kapaciteta otpornosti, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na ekosistemima

Specifični cilj 3.1. – Obezbeđivanje jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti i podsticanje otpornosti zdravstvenih sistema, uključujući primarnu zaštitu, i promovisanje tranzicije sa institucionalne na negu koja se zasniva na porodici i zajednici

Specifični cilj 4.1. – Jačanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, socijalnoj inkluziji i društvenim inovacijama

Program se fokusira na sledeće prioritete i programske ciljeve:

Prioritet 1: Saradnja za pametnije programsko područje

Cilj 1.1:  Razvoj i unapređenje istraživačkih i inovativnih kapaciteta i usvajanje naprednih tehnologija

Prioritet 2: Saradnja za zeleniju programsku oblast koja je otpornija na klimatske promene

Cilj 2.1 – Promovisanje obnovljivih izvora energije

Cilj 2.2. – Promocija prilagođavanja na klimatske promene i prevencije rizika od prirodnih katastrofa

Prioritet 3 – Saradnja za zdraviju i inkluzivniju programsku oblast

Cilj 3.1. – Obezbeđivanje jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti i podsticanje otpornosti zdravstvenih sistema, uključujući primarnu zaštitu

Prioritet 4 – Saradnja za održiviji i društveno inovativniji turizam i kulturu

Cilj 4.1. – Jačanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju, socijalnoj inkluziji i društvenim inovacijama

Teritorija obuhvaćena Programom uključuje sledeće regione:

 

U Srbiji:

 

Severnobački okrug,

Zapadnobački okrug,

Južnobački okrug,

Sremski okrug i

Mačvanski okrug.

 

U Hrvatskoj:

 

Osječko-baranjsku županiju,

Vukovarsko-srijemsku županiju,

Brodsko-posavsku županiju i

Požeško-slavonsku županiju

Organi državne uprave, komore, razvojne agencije, naučno-tehnološki parkovi, centri za preduzetništvo, jedinice lokalne/regionalne samouprave, javne ustanove, Lokalne akcione grupe (LAG-ovi), komunalna preduzeća, kompanije, istraživačke/obrazovne/naučne institucije, javne bolnice, domovi zdravlja, organizacije civilnog društva, razne nevladine organizacije, turističke zajednice, mala i srednja preduzeća, iz obe zemlje učesnice.

U Srbiji:

  • Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije (MEI) (Menadžment Uprava)
  • Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije

U Hrvatskoj:

  • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske – Sektor za upravljanje programima Interreg saradnjeMinistarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine
  • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske – Sektor za koordinaciju programa evropske teritorijalne saradnje i makroregionalnih strategija
  • Agencija za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske Unije
  • Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske – Uprava za finansije i informacionotelekomunikacione sisteme

Zajednički sekretarijat, kancelarija u Sremskoj Mitrovici
Solarski trg 3, 22000 Sremska Mitrovica

Zajednički sekretarijat
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

Miramarska cesta 22, 10000 Zagreb, Hrvatska

Сва релевантна документа можете пронаћи на интернет страници:

Interreg Croatia - Serbia (interreg-croatia-serbia.eu)