Intereg VI-A IPA Mađarska Srbija

Budžet:
IPA: 63.550.000,00 evra
Ukupno (IPA + sufinansiranje): 74.764.705,88 evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.

INTERNET STRANICA PROGRAMA:
http://hungary-serbia.eu/srb

Dodatne informacije:

Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (Intereg VI-A IPA Mađarska Srbija) je inicijativa u okviru finansijskog okvira Evropske unije za period 2021 – 2027. godine, u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Program je odobrila Evropska komisija 17. oktobra 2022. godine. Na osnovu sistema „zajedničkog upravljanja“ država učesnica – Mađarske i Srbije, Program finansira i podržava projekte saradnje neprofitnih organizacija koje se nalaze u Programskoj oblasti, uključujući mađarske županije NUTS III nivoa Čongrad i Bač-Kiškun i srpske okruge koji su ekvivalentni NUTS III nivou: Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Centralni Banat, Južni Banat i Srem.

Dugoročni cilj: Dugoročni i sveukupni cilj Programa je skladni razvoj regiona sa intenziviranom ekonomskom saradnjom kroz održivo korišćenje prirodnih i kulturnih resursa.

Ciljevi u okviru prioriteta 1:

Cilj 1.1: Prilagođavanje klimatskim promenama, sprečavanje rizika

Cilj 1.2: Biodiverzitet i smanjeno zagađenje

Ciljevi u okviru prioriteta 2:

Cilj 2.1: Obrazovanje i celoživotno učenje

Cilj 2.2: Kultura i turizam

Ciljevi u okviru prioriteta 3:

Cilj 3.1: Bolje upravljanje saradnjom

Cilj 3.2: Bezbednija i sigurnija Evropa

Program se fokusira na sledeće prioritete i programske ciljeve:

Prioritet 1: Zeleniji region

Cilj 1.1: Prilagođavanje klimatskim promenama, sprečavanje rizika (SC 2.4)

Cilj 1.2: Biodiverzitet i smanjeno zagađenje (SC 2.7)

Prioritet 2: Unapređenje ljudskih i kulturnih vrednosti

Cilj 2.1: Obrazovanje i celoživotno učenje (SC 4.2)

Cilj 2.2: Kultura i turizam (SC 4.6)

Prioritet 3: Prekogranična institucionalna i civilna saradnja

Cilj 3.1: Bolje upravljanje saradnjom (ISC1)

Cilj 3.2: Bezbednija i sigurnija Evropa (ISC2)

Teritorija obuhvaćena Programom uključuje sledeće regione ekvivalentne nivou NUTS 3:

 

U Mađarskoj:

Županija Čongrad-Čanad

Županija Bač-Kiškun

U Srbiji:

Zapadnobački upravni okrug

Severnobački upravni okrug

Severnobanatski upravni okrug

Južnobački upravni okrug

Srednjobanatski upravni okrug

Južnobanatski upravni okrug

Sremski upravni okrug

 • Organizacije civilnog društva
 • Neprofitne organizacije
 • Organizacije za zaštitu životne sredine i prirode
 • Lokalne samouprave
 • Regionalne organizacije i regionalni organi javne vlasti i njihove organizacije
 • Stručne organizacije
 • Obrazovne organizacije
 • Istraživačke organizacije
 • Lokalne medijske organizacije
 • Organizacije socijalnog rada i usluga socijalne zaštite
 • Stručne škole
 • Organizacije za upravljanje turističkom destinacijom ili profesionalne turističke organizacije
 • Kulturne institucije/organizacije koje se bave kulturom (npr. pozorišta, domovi kulture/kulturni centri, biblioteke, muzeji, galerije, muzičke i umetničke škole, itd.)
 • Organizacije za prekograničnu saradnju i druge relevantne organizacije
 • Vodoprivredna preduzeća i udruženja
 • Lokalna i regionalna administracija
 • Razvojne agencije itd.

UPRAVLjAČKA STRUKTURA PROGRAMA

Programska tela

 • Evropska komisija (EK) je donator IPA sredstava (doprinos Zajednice) i određuje IPA pravila.

 

 • Zajednički nadzorni odbor (ZNO) prati i nadzire implementaciju programa i odgovoran je za odabir projekata. Njegov rad je regulisan Poslovnikom (Pravila i procedure) ZNO.

U sastav ZNO-a ulaze sledeće institucije-članovi sa pravom glasa:

 

Iz Mađarske:

 • Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine, u ulozi mađarskog Nacionalnog tela
 • Županija Bač-Kiškun (Bács-Kiskun)
 • Županija Čongrad (Csongrád)
 • Ministarstvo spoljnih poslova i trgovine
 • Ministarstvo nacionalnog razvoja
 • Ministarstvo nacionalne ekonomije
 • Ministarstvo poljoprivrede
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova

Iz Srbije:

 • Ministarstvo za evropske integracije, Vlade Republike Srbije, u ulozi srpskog Nacionalnog tela
 • Vlada Autonomne pokrajine Vojvodine
 • Stalna konferencija gradova i opština
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova
 • Ministarstvo spoljnih poslova
 • Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
 • Ministarstvo ekonomije
 • Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija
 • Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

АН­ТЕ­НА ЗА­ЈЕД­НИЧ­КОГ СЕ­КРЕ­ТА­РИ­ЈА­ТА ПРО­ГРА­МА

Ма­ти­је Кор­ви­на 17, 24000 Су­бо­ти­ца, СРБИЈА

Те­ле­фон: +381 24 55 97 97

E-mail: re­lja.bur­zan­@mei.gov­.rs, de­jan.vu­ji­no­vic­@mei.go­v.rs

 

 

Заједнички секретаријат (ЗС)

 

ЗС је смештен у Széchenyi Programiroda d.o.o. (Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.) у Будимпешти и у Сегедину.

Х-1053, Будимпешта, Szép ulica 2

Х-6722, Сегедин, Szentháromság ulica 34 . (2. sprat)

info@interreg-ipa-husrb.com

 

+ 36 1 224 3112

 

Виктор Тунић

Шеф Заједничког секретаријата

телефон: +36 1 457 5556

Емаил: VTunic@interreg-ipa-husrb.com

 

Јáнош Халáш

Заменик шефа Заједничког секретаријата

телефон: +36 62 549 372; +36 30 835 8229

Емаил: JHalasz@interreg-ipa-husrb.com

 

 

Контакт подаци се налазе на следећем линку:

 

http://hungary-serbia.eu/srb/kontakt

Sva relevantna dokumenta možete pronaći na internet stranici:

http://hungary-serbia.eu/srb/program