Program prekogranične saradnje Severna Makedonija - Srbija

Budžet:
IPA: 8.400.000,00 evra
Ukupno (IPA + sufinansiranje): 9.734.117,65 evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.

INTERNET STRANICA PROGRAMA:
https://eu.rs-mk.org/

Dodatne informacije:

Prvi program prekogranične saradnje između Republike Srbije i Republike Severne Makedonije implementira se u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) II. IPA II podržava prekograničnu saradnju s ciljem promovisanja dobrosusedskih odnosa, podsticanja evropskih integracija i promovisanja društvenog i ekonomskog razvoja.

 

Program prekogranične saradnje između dve zemlje osmišljen je nakon detaljne analize programske oblasti i zatečenog stanja i SWOT analize (prednosti, slabosti, mogućnosti i pretnje). Programska oblast se nalazi u centralnom i južnom delu Balkanskog poluostrva, sa jedne strane obuhvata južni deo centralne Srbije sa okruzima Jablanica i Pčinja i, sa druge strane, severoistočni deo Republike Severne Makedonije i deo regiona Skoplje. Prihvatljiva oblast pokriva 10 197 km2 sa oko 732 000 ljudi koji žive u 30 opština.

Opšti cilj programa jeste jačanje dobrosusedskih odnosa, uspostavljanje partnerstava i doprinos razvoju programskog područja povezujući ljude i resurse na održiv način.

 

Tematski prioriteti i specifični ciljevi programa su:

 

Tematski prioritet 1: Promocija zapošljavanja, mobilnosti radne snage i prekogranične socijalne i kulturne inkluzije

 

Specifični ciljevi:

1.1: Unapređenje kapaciteta radne snage i proširenje mogućnosti za zapošljavanje

1.2: Osnaživanje socijalne i kulturne inkluzije

 

Tematski prioritet 2: Podsticanje turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa

 

Specifični ciljevi:

2.1: Mobilizacija kulturnih i prirodnih resursa za zajednički razvoj održivih turističkih proizvoda i destinacija

2.2: Unapređivanje zajedničkog sistema upravljanja prirodnim i kulturnim lokalitetima kao i ljudskim naseobinama, uključujući pripremu za reagovanje u situacijama katastrofe

 

Tematski prioritet 3: Tehnička pomoć

 

Specifični cilj:

3.1: Obezbeđivanje efektivnog, efikasnog, transparentnog i pravovremenog sprovođenja Programa

3.1: Obezbeđivanje efektivnog, efikasnog, transparentnog i pravovremenog sprovođenja Programa

Program se fokusira na sledeće prioritete i programske ciljeve:

Prioritet 1: Ulaganje u mlade, obrazovanje i veštine (TP 6)

Cilj 1.1: Poboljšati aktivizam mladih i društveno-ekonomsko učešće mladih

Cilj 1.2: Povećati zapošljivost određenih grupa pružanjen novih veština

Prioritet 2: Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa (TP5)

Cilj 2.1:  Održivi turizam (uključujući kulturno i prirodno nasleđe) koji doprinosi ekonomskom razvoju prekograničnog regiona .

Srbija, Severna Makedonija

Srbija: Jablanički okrug i Pčinjski okrug

Severna Makedonija: Severoistočna oblast (Kratovo, Lipkovo, Kumanovo, Staro Nagoričane, Rankovce, Kriva Palanka); Skopska oblast (Aračinovo, Čučer, Sandevo, Ilinden, Petrovec, Sopište, Studeničani, Zelenikovo); Grad Skoplje (opštine Butel, Gjorče, Petrov Saraj)

Organi državne uprave, komore, razvojne agencije, naučno-tehnološki parkovi, centri za preduzetništvo, jedinice lokalne/regionalne samouprave, javne ustanove, Lokalne akcione grupe (LAG-ovi), komunalna preduzeća, kompanije, istraživačke/obrazovne/naučne institucije, javne bolnice, domovi zdravlja, organizacije civilnog društva, razne nevladine organizacije, turističke zajednice, mala i srednja preduzeća, iz obe zemlje učesnice.

ZA­JED­NIČ­KI TEH­NIČ­KI SE­KRE­TA­RI­JAT PRO­GRA­MA

Trg re­vo­lu­ci­je 45,

16 000 Le­sko­vac,

E-mail: of­ce­@rs-mk­.or­g

 

AN­TE­NA ZA­JED­NIČ­KOG TEH­NIČ­KOG SE­KRE­TA­RI­JA­TA PRO­GRA­MA

ul. Go­ce Del­čev bb, Trg No­va Ju­go­sla­vi­ja 1 300 Ku­ma­no­vo, SEVERNA MAKEDONIJA

E-mail: emrah.co­ti­@rs-mk­.or­g

Sva relevantna dokumenta možete pronaći na internet stranici: https://eu.rs-mk.org/