Intereg VI-A IPA Rumunija Srbija

Budžet:
IPA: 74.566.827,00 evra
Ukupno (IPA + sufinansiranje): 87.725.678,82 evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.

INTERNET STRANICA PROGRAMA:
https://www.romania-serbia.net/

Dodatne informacije:

Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija (Interreg VI-A IPA Rumunija Srbija) je inicijativa u okviru finansijskog okvira Evropske
unije za period 2021 – 2027. godine, u sklopu Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).
Program (Interreg VI-A) IPA Rumunija Srbija 2021-2027 odobrila je Evropska komisija 19. jula 2022. i fokusira se na razvoj pograničnog područja kroz mere
koje se fokusiraju na zaštitu životne sredine i upravljanje rizikom, društveni i ekonomski razvoj i povećanje kapaciteta za upravljanje granicama. Program
(Interreg VI-A) IPA Rumunija Srbija 2021-2027 pruža mogućnost obema zemljama da nastave svoju prekograničnu saradnju u okviru novog Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Dugoročni cilj: Dugoročni i sveukupni cilj Programa je poboljšanje zdravlja i kvaliteta života ljudi, uz istovremeno jačanje ekonomije pograničnog područja i pretvaranje klimatskih i ekoloških izazova u mogućnosti.

Ciljevi u okviru prioriteta 1:
Cilj 1.1: Unapređenje zaštite i očuvanja prirode, biodiverziteta i zelene
infrastrukture, uključujući i urbana područja, i smanjenje svih oblika zagađenja
Cilj 1.2: Promovisanje obnovljive energije u skladu sa Direktivom (EU)
2018/2001, uključujući kriterijume održivosti postavljene u njoj.
Cilj 1.3: Promovisanje energetske efikasnosti i smanjenje emisije gasova
staklene bašte
Cilj 1.4: Promovisanje prilagođavanja klimatskim promenama i prevencije
rizika od katastrofa i otpornosti, uzimajući u obzir pristupe zasnovane na
ekosistemima.
Ciljevi u okviru prioriteta 2:
Cilj 2.1: Poboljšanje jednakog pristupa inkluzivnim i kvalitetnim uslugama u
obrazovanju, obuci i celoživotnom učenju kroz razvoj pristupačne
infrastrukture, uključujući podsticanje otpornosti na obrazovanje i obuku na
daljinu i onlajn.
Cilj 2.2: Kultura i turizam Osiguravanje jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti
i podsticanje otpornosti zdravstvenih sistema, uključujući primarnu zaštitu, i
promovisanje tranzicije sa institucionalne na brigu zasnovanu na porodici i
zajednici
Cilj 2.3: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u ekonomskom razvoju,
socijalnoj inkluziji i društvenim inovacijama
Ciljevi u okviru prioriteta 3:
Cilj 3.1: Unapređivanje institucionalnih kapaciteta javnih vlasti, posebno
onih koji imaju mandat da upravljaju određenom teritorijom, i zainteresovanim
stranama

Програм се фокусира на следеће приоритете и програмске циљеве:
Приоритет 1: Заштита животне средине и управљање ризицима

Циљ 1.1: Унапређење заштите и очувања природе, биодиверзитета и зелене
инфраструктуре, укључујући и урбана подручја, и смањење свих облика загађења
Циљ 1.2: Промовисање обновљиве енергије у складу са Директивом (ЕУ) 2018/2001,
укључујући критеријуме одрживости постављене у њој.
Циљ 1.3: Промовисање енергетске ефикасности и смањење емисије гасова стаклене
баште
Циљ 1.4: Промовисање прилагођавања климатским променама и превенције ризика
од катастрофа и отпорности, узимајући у обзир приступе засноване на екосистемима.
Приоритет 2: Друштвени и економски развој
Циљ 2.1: Побољшање једнаког приступа инклузивним и квалитетним услугама у
образовању, обуци и целоживотном учењу кроз развој приступачне инфраструктуре,
укључујући подстицање отпорности на образовање и обуку на даљину и онлајн.
Циљ 2.2: Осигуравање једнаког приступа здравственој заштити и подстицање
отпорности здравствених система, укључујући примарну заштиту, и промовисање
транзиције са институционалне на бригу засновану на породици и заједници.
Циљ 2.3: Јачање улоге културе и одрживог туризма у економском развоју, социјалној
инклузији и друштвеним иновацијама.
Приоритет 3: Повећање капацитета управљања
Циљ 3.1: Унапређивање институционалних капацитета јавних власти, посебно оних
који имају мандат да управљају одређеном територијом, и заинтересованим странама

Teritorija obuhvaćena Programom uključuje sledeće regione ekvivalentne nivou
NUTS 3:
U Rumuniji:
Mehedinci županija
Karaš-Severin županija
Timiš županija
U Srbiji:
Severnobanatski okrug: Kikinda, Senta, Kanjiža, Ada, Novi Kneževac, Čoka
Srednjebanatski okrug: Zrenjanin, Novi Bečej, Nova Crnja, Žitište, Sečanj
Južnobanatski okrug: Pančevo, Vršac, Plandište, Opovo, Alibunar, Bela Crkva,
Kovin, Kovačica
Podunavski okrug: Smederevo, Velika Plana, Smederevska Palanka
Braničevski okrug: Požarevac, Petrovac na Mlavi, Žagubica , Malo Crniće,
Veliko Gradište, Kučevo, Žabari, Golubac
Borski okrug: Bor, Negotin, Majdanpek, Kladovo

 • Centralni, regionalni i lokalni nivo vlasti sa nadležnostima u programskom području
 • Ustanove socijalne zaštite
 • Službe za zapošljavanje
 • Zdravstvene ustanove
 • Nevladine organizacije
 • Privredne, zanatske i trgovačke komore
 • Strukovna udruženja, udruženja poljoprivrednika i MSP
 • Sindikati
 • Obrazovne i istraživačke institucije
 • Lokalne i regionalne razvojne agencije
 • Javna preduzeća i javne ustanove
 • Sportske, turističke i kulturne organizacije
 • Verske ustanove
 • Nacionalni parkovi

UPRAVLjAČKO TELO

MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I JAVNE UPRAVE RUMUNIJE

16 Libertatii Blvd.

Bukurešt, sektor 5, Rumunija

ZAJEDNIČKI TEHNIČKI SEKRETARIJAT

Regionalna kancelarija za prekograničnu saradnju Temišvar

Proclamatia de la Timisoara Str. 5, 1. sprat

300054 Temišvar, Rumunija

Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:

http://www.romania-serbia.net/?page_id=759

Ministarstvo za evropske integracije, Vlada Republike Srbije

Nemanjina 34, 11000 Beograd, SRBIJA

Tel./ Fax: +381(11)3061-100/+381 (11) 3061-110

E-mail: office@mei.gov.rs

www.mei.gov.rs

 

AN­TE­NA ZA­JED­NIČ­KOG SE­KRE­TA­RI­JA­TA PRO­GRA­MA

Ma­ke­don­ska 11, 23 000 Zre­nja­nin, SRBIJA

Te­le­fon: +381(0)23515965

E-mail: sta­na.ba­bic­@mei.go­v.rs­, bi­lja­na.gu­zi­na­@mei.go­v.rs

 

KAN­CE­LA­RI­JA-BOR

Mo­še Pi­ja­de 19, 19210 Bor, SRBIJA

Te­le­fon: +381 30 458 295

E-mail: va­si­li­ja. sta­nic­@mei.gov.rs

Sva relevantna dokumenta možete pronaći na internet stranici:

https://romania-serbia.net/2021-2027/programme/programming-documents/