IPA III Srbija - Bosna i Hercegovina

Budžet:
IPA: 14.000.000,00 evra
Ukupno (IPA + sufinansiranje): 16.223.529,41 evra
Trajanje programa:
01. januar 2021. – 31. decembar 2027.

INTERNET STRANICA PROGRAMA:
https://srb-bih.org/sr/serbian-pocetna/

Dodatne informacije:

Program prekogranične saradnje između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine (BiH) biće implementiran u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć 2021-2027 (IPA III) u cilju promovisanja dobrosusedskih odnosa, podsticanja integracija Unije i promovisanja društveno-ekonomskog razvoja kroz zajedničke lokalne i regionalne inicijative.

Ovaj program je rezultat sveobuhvatnog analitičkog i konsultativnog procesa koji je sproveden u periodu od avgusta 2020. i jula 2021. u programskoj oblasti i na centralnom nivou u obe zemlje učesnice. Aktivnosti su uključivale detaljno istraživanje zainteresovanih strana kao i javne konsultacije koje su sprovedene 19. aprila 2021. godine. Proces programiranja bio je ometen epidemiološkom situacijom COVID-19, što je primoralo zainteresovane strane da se sastanu i diskutuju virtuelno. Uprkos ovom ograničenju, uključeni subjekti su nastojali da na najbolji mogući način pregledaju stvarnost situacija u programskoj oblasti. Time je postignuto da su odabrani tematski prioriteti i definisani specifični ciljevi koji odgovaraju stvarnim potrebama.

Dugoročni i sveukupni cilj Programa je skladni razvoj regiona sa intenziviranom ekonomskom saradnjom kroz održivo korišćenje prirodnih i kulturnih resursa.

Promovisati dobrosusedske odnose, podsticati integraciju sindikata i unaprediti socio-ekonomski razvoj programske prekogranične oblasti kroz društvenu i ekonomsku uključenost određenih grupa, posebno mladih, i konkurentnost turizma.

 • Poboljšati aktivizam mladih i društveno-ekonomsko učešće mladih
 • Povećati zapošljivost određenih grupa pružanjen novih veština
 • Održivi turizam (uključujući kulturno i prirodno nasleđe) koji doprinosi ekonomskom razvoju prekograničnog regiona

Program se fokusira na sledeće prioritete i programske ciljeve:

Prioritet 1: Ulaganje u mlade, obrazovanje i veštine (TP 6)

Cilj 1.1: Poboljšati aktivizam mladih i društveno-ekonomsko učešće mladih

Cilj 1.2: Povećati zapošljivost određenih grupa pružanjen novih veština

Prioritet 2: Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa (TP5)

Cilj 2.1:  Održivi turizam (uključujući kulturno i prirodno nasleđe) koji doprinosi ekonomskom razvoju prekograničnog regiona .

Opis strukture upravljanja programom sa listom njihovih glavnih odgovornosti i zadataka u programu, priprema, implementacija i upravljanje (tj. NIPAC, NAO, upravljačka struktura, strukture prekogranične saradnje, upravljanje IPA-om

Organ, Posredničko telo za finansijsko upravljanje, Revizorsko telo, Zajednički odbor za praćenje, Zajednički tehnički Sekretarijat) predstavljen je u okviru Finansijskog okvirnog sporazuma o partnerstvu i/ili finansijskih sporazuma.

Pored ovih Ugovora, Korisnici će zaključiti za svo vreme trajanja prekogranične saradnje, bilateralni aranžman kojim se utvrđuju njihove odgovarajuće odgovornosti za sprovođenje relevantnog prekograničnog

programa saradnje u skladu sa odredbama utvrđenim u Finansijskom okvirnom sporazumu o partnerstvu.

Teritorija obuhvaćena Programom uključuje sledeće regione:

 

U Srbiji:

Sremski okrug,

Mačvanski okrug,

Kolubarski okrug i

Zlatiborski okrug

 

U Bosni i Hercegovini:

Gradačac, Vlasenica, Šekovići, Doboj Istok, Kladanj, Gračanica, Pelagićevo, Srebrenik, Han Pijesak, Čelić, Milići, Lopare, Srebrenica, Ugljevik, Višegrad, Bijeljina, Rogatica, Teočak, Sokolac, Sapna, Pale, Kalesija, Pale (FBiH), Tuzla, Novo Goražde, Lukavac, Rudo, Petrovo, Čajniče, Banovići, Goražde, Živinice, Foča (FBiH), Zvornik, Foča, Bratunac, Kalinovik, Donji Žabar, Orašje, Domaljevac-Šamac, Šamac, Modriča, Vukosavlje, Odžak, Brod, Olovo, Centar Sarajevo, Osmaci, Trnovo, Trnovo RS, Hadžići, Istočna Ilidža, Ilidža,  Istočno Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Vogošća, Stari Grad Sarajevo, Istočni Stari Grad, Ilijaš, Vareš, Breza, Visoko, Kiseljak, Fojnica, Kreševo, Novo Sarajevo i Brčko distrikt BiH.

Korisnici su pravna lica, lokalne vlasti, javni organi i operateri javnog sektora, nevladine organizacije, neprofitne organizacije, itd.

Potencijalni korisnici mogu biti:

 • Lokalne i regionalne vlasti
 • Lokalne i regionalne organizacije koje se bave omladinskim aktivizmom
 • Organizacije i institucije za obrazovanje i obuku
 • Istraživačke organizacije i institucije
 • OCD aktivne u oblasti omladinskog aktivizma i promocije socijalnog uključivanja ranjivih grupa
 • Omladinska udruženja i omladina uopšte
 • Ranjive grupe
 • Lokalno stanovništvo
 • Službe za zapošljavanje
 • Organizacije za regionalni razvoj
 • Organizacije i institucije za obrazovanje i obuku
 • Organizacije i institucije za obrazovanje i obuku
 • Istraživačke organizacije i institucije
 • OCD aktivne u oblasti kulturnog ili prirodnog nasleđa, obrazovanja, ruralnog razvoja i drugim srodnim oblastima.
 • Organizacije i institucije koje rade u oblasti ruralnog razvoja

U Srbiji:

 • Ministarstvo za evropske integracije Republike Srbije (MEI) (Menadžment Uprava)
 • Ministarstvo finansija Republike Srbije, Odeljenje za ugovaranje i Finansiranje programa koje finansira EU – CFCU (Posredno telo za finansijski menadžment)

U Bosni i Hercegovini:

 • Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine
 • Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine

Zajednički tehnički sekretarijat

Email: office@srb-bih.org
Telefon: 00 381 (0) 31 512 394
Nemanjina 52
31 000 Užice

Šef Zajedničkog tehničkog sekretarijata

Živko Kolašinac

Telefon: 00 381 (0) 31 512 394

Email: zivko.kolasinac@mei.gov.rs

Službenik projekta

Vladimir Petrović
Telefon: 00 381 (0) 31 31 00 263

Email: vladimir.petrovic@mei.gov.rs

Službenik projekta i specijalista za komunikacije

Irena Marković
Telefon: 00 381 (0) 31 512 394

Email: irena.markovic@mei.gov.rs

Antenna Tuzla

Email: danijela.konjic@srb-bih.org
Telfon: 00 387 (0) 35 257 365
Turalibegova bb, TC Pasaž
75000 Tuzla

Kontakt podaci se nalaze na sledećem linku:

https://srb-bih.org/sr/serbian-kontakt/

Sva relevantna dokumenta možete pronaći na internet stranici:

https://srb-bih.org/sr/serbian-pocetna/