INTERREG EVROPA 2021-2027

Budžet:
Ukupan budžet programa je 379 miliona evra
Trajanje programa:
1. januar 2021 – 31. decembar 2027. godine.
Internet stranica programa:

https://www.interregeurope.eu/#

Program podržava javne uprave širom Evrope kako bi se smanjile razlike u nivoima razvoja, rasta i kvaliteta života. Fokus programa je na prepoznavanju dobrih praksi i razmeni iskustava u cilju unapređenja politika regionalnog razvoja. Programske aktivnosti se realizuju kroz javne pozive za projekte i programsku platformu za unapređenje politika.

Program podržava razmenu iskustva u okviru sledećih ciljeva Kohezione politike EU: Pametnija Evropa, Zelenija Evropa, Bolje povezana Evropa, Socijalnija Evropa, Evropa bliža građanima i Bolje upravljanje na regionalnom nivou.

Na osnovu programske strategije definisane u Programu saradnje, program Interreg Evropa je strukturiran oko jednog sveobuhvatnog „prioriteta“ u obliku specifičnog cilja, naime: „bolje upravljanje saradnjom“. Sa programom strukturiranim oko jednog sveobuhvatnog prioriteta, korisnici mogu potencijalno da sarađuju na svim temama od zajedničkog značaja u skladu sa njihovim regionalnim potrebama, sve dok to spada u delokrug kohezione politike.

Iz tematske perspektive, ovaj opseg obuhvata oblasti definisane politikom i specifičnim ciljevima predstavljenim u članu 5. Uredbe o zajedničkim odredbama (EU) 2021/1060 i članu 3. Uredbe ERDF (EU) 2021/1058.

  • 27 zemalja članica + Norveška i Švajcarska
  • U procesu uključivanja – 7 zemalja kandidata, uključujući Srbiju

Korisnici programa mogu biti organi javne uprave kao i organizacije relevantne za politike regionalnog razvoja (razvojne agencije, privredne komore, univerziteti, nevladine organizacije i dr.).

Nadzorni odbor (Monitoring Committee) je centralno telo za donošenje odluka o programu i njegov opšti zadatak je da obezbedi kvalitet i efikasnost sprovođenja programa. Prijave projekta odobrava nadzorni odbor.

Svaka zemlja uključena u program (27 država članica EU, Norveška i Švajcarska) je predstavljena u komitetu i odluke se donose konsenzusom.

Upravljačko telo je formalno odgovorno za upravljanje programom u ime partnerskih zemalja učesnica. Ovo telo potpisuje ugovore o subvenciji u ime programa sa odabranim projektima. Upravljačko telo za Interreg Europe je Savet regiona O de Frans (Francuska).

Sve dalje informacije mogu se dobiti putem mejla na adresama: jelena.djorgovic@mei.gov.rs , ivana.davidovic@mei.gov.rs .

Sva relevantna dokumenta možete pronaći na internet stranici:

https://www.interregeurope.eu/