PROGRAMI EVROPSKE TERITORIJALNE SARADNjE


IPA program prekogranične saradnje Srbija – Severna Makedonija


INTEREG IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija


INTEREG IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija


INTEREG IPA program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija


INTEREG IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SARADNjE HRVATSKA-SRBIJA


Program prekogranične saradnje Srbija – Bosna i Hercegovina


Program prekogranične saradnje Srbija – Crna Gora

2021-2027 IPA - Instrument za pretpristupnu pomoć