Public procurement

Plan JN 2020.

JNMV: 01/2020

 • Invitation to submit a bid – DOWNLOAD

 • The Tender Documentation – DOWNLOAD

 • Decision on contract award – DOWNLOAD

 • Notification of concluded contract – DOWNLOAD

JNMV: 01/2019

 • Call for tenders – DOWNLOAD

 • The Tender Documentation – DOWNLOAD

 • Decision on contract award – JNMV: 01/2019 – DOWNLOAD

 • Notification of concluded contract – DOWNLOAD

JNMV: 02/2019

 • Call for tenders – DOWNLOAD

 • The Tender Documentation – DOWNLOAD

 • Decision on contract award -JNMV: 02/2019 – DOWNLOAD

 • Notification of concluded contract – DOWNLOAD

FEP-OASIS-HUSRB/1602/31/0068-03

 • Poziv za tender – PREUZMI

 • Tenderska dokumentacija – PREUZMI

 • Tenderska dokumentacija – grafički prilog – PREUZMI

JNMV: 03/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odgovor na zahtev zainteresovanog ponuđača – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 04/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 05/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 06/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odgovor na zahtev zainteresovanog ponuđača – PREUZMI
 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 07/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 08/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – JNMV: 08/2019 – PREUZMI

(Српски)

ЈНМВ: 01/2018

 • Позив за достављање понуда – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација – ПРЕУЗМИ

 • Одлука о додели уговора -ЈНМВ: 01/2018 – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору – ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 02/2018

 • Jавнa набавкa услуга организовања и реализације едукације у оквиру Специјалистичког програма / V генерација полазника – ПРЕУЗМИ

 • Позив за подношење понуде – ПРЕУЗМИ

 • Одлука о додели уговора – ЈНМВ: 02/2018 – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору – ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 03/2018

 • Конкурсна документација – ПРЕУЗМИ

 • Позив за достављање понуда – ПРЕУЗМИ
 • Одлука о додели уговора -ЈНМВ: 03/2018 – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору – ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 04/2018

 • Позив за достављање понуда – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација – ПРЕУЗМИ

 • Одлука о додели уговора -ЈНМВ: 04/2018 – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору – ПРЕУЗМИ

(Српски)

ЈНМВ: 01/2017

ЈНМВ: 02/2017

ЈНМВ: 03/2017

ЈНМВ: 04/2017

ЈНМВ: 05/2017

(Српски)

ЈНМВ: 01/2016

Рок за подношење понуда: 01.02.2016 – 10:00
Датум отварања понуда: 01.02.2016 – 10:30

 • Позив за достављање понуда (04.02.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (04.02.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Одлука о обустави поступка  (22.02.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о обустави поступка  (29.02.2016)- ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 02/2016

Рок за подношење понуда: 09.03.2016 – 16:22
Датум отварања понуда: 04.03.2016 – 17:00

 • Позив за достављање понуда (08.02.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (08.02.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Одговор на питање у поступку ЈНМВ:02/2016 (10.02.2016) – ПРЕУЗМИ

  Одлука о додели уговора  (17.02.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору (24.02.2016) – ПРЕУЗМИ

  ЈНМВ: 03/2016

  Рок за подношење понуда: 23.03.2016 – 10:00
  Датум отварања понуда: 23.03.2016 – 10:00

  • Позив за достављање понуда (14.03.2016) – ПРЕУЗМИ

  • Конкурсна документација (14.03.2016) – ПРЕУЗМИ

  • Одлука о додели уговора  (23.03.2016) – ПРЕУЗМИ

  • Обавештење о закљученом уговору  (31.03.2016)- ПРЕУЗМИ

  ЈНМВ: 04/2016

  Рок за подношење понуда: 04.05.2016 – 10:00
  Датум отварања понуда: 04.05.2016 – 10:15

 • Позив за достављање понуда (20.04.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (20.04.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Одлука о додели уговора  (05.05.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору  (13.05.2016)- ПРЕУЗМИ

(Српски)

ЈНМВ: 01/2015

Рок за поношење понуда: 27.02.2015 – 10:00
Датум отварања понуде: 02.03.2015 – 10:30

 • Позив за достављање понуда (27.02.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (27.02.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Одговори на питања  (02.03.2015) – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору  (17.03.2015)- ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 02/2015

Рок за поношење понуда:: 03.03.2015 – 10:00
Датум отварања понуде: 05.03.2015 – 10:00

 • Позив за достављање понуда (03.03.2015) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (03.03.2015) – ПРЕУЗМИ

 • Одговори на питања(03.03.2015) – ПРЕУЗМИ
 • Обавештење о закљученом уговору (30.03.2015) – ПРЕУЗМИ

  ЈНМВ: 03/2015

  Рок за поношење понуда:: 04.05.2015 – 10:00
  Датум отварања понуда: 04.05.2015 – 10:30

  • Позив за достављање понуда (14.05.2016) – ПРЕУЗМИ

  • Конкурсна документација (04.05.2015) – ПРЕУЗМИ

  • Обавештење  о обустави поступка  (15.05.2015) – ПРЕУЗМИ

  ЈНМВ: 04/2015

  Рок за поношење понуда:: 06.05.2015 – 10:00
  Датум отварања понуда: 06.05.2015 – 11:00

 • Позив за достављање понуда (06.05.2015) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (06.05.2015) – ПРЕУЗМИ

 • Одговори на питања  (13.05.2015) – ПРЕУЗМИ
 • Обавештење о закљученом уговору  (29.05.2015)- ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 05/2015

Рок за поношење понуда:: 20.05.2015 – 10:00
Датум отварања понуда: 20.05.2015 – 10:30

 • Позив за достављање понуда (20.05.2015) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (20.05.2015) – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору  (29.02.2016)- ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 06/2015

Рок за поношење понуда:: 28.05.2015 – 10:00
Датум отварања понуда: 28.05.2015 – 10:30

 • Позив за достављање понуда (28.05.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (28.05.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору (26.06.2016) – ПРЕУЗМИ

  ЈНМВ: 07/2015

  Рок за поношење понуда: 09.09.2015 – 10:00
  Датум отварања понуда: 09.09.2015 – 11:00

  • Позив за достављање понуда (09.09.2015) – ПРЕУЗМИ

  • Конкурсна документација (09.09.2015) – ПРЕУЗМИ

  • Одлука о додели уговора  (21.09.2015) – ПРЕУЗМИ

  • Обавештење о закљученом уговору  (12.10.2015)- ПРЕУЗМИ

  • Одлука о измени уговора о јавној набавци (10.12.2015)- ПРЕУЗМИ

(Српски)

ЈНМВ: 01/2014

Рок за подношење понуда: 11.02.2014 – 10:00
Датум отварања понуда: 11.02.2014 – 11:00

 • Позив за достављање понуда (11.02.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (11.02.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Одговори на питања  (18.02.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору  (04.03.2014)- ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 02/2014

Рок за подношење понуда: 26.02.2014 – 10:00
Датум отварања понуда: 26.02.2014 – 00:00

 • Позив за достављање понуда (26.02.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (26.02.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Одговори на питања(03.03.2014) – ПРЕУЗМИ
 • Обавештење o обустави поступка (03.04.2014) – ПРЕУЗМИ

  ЈНМВ: 03/2014

  Рок за подношење понуда: 19.03.2014 – 10:00
  Датум отварања понуда: 19.03.2014 – 11:00

  • Позив за достављање понуда (19.03.2014) – ПРЕУЗМИ

  • Конкурсна документација (19.03.2014) – ПРЕУЗМИ

  • Oдговори на питања (20.03.2014) – ПРЕУЗМИ
  • Обавештење  о закљученом уговору  (03.04.2014) – ПРЕУЗМИ

  ЈНМВ: 04/2014

  Рок за подношење понуда: 01.04.2014 – 10:00
  Датум отварања понуда: 01.04.2014 – 11:00

 • Позив за достављање понуда (01.04.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (01.04.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору  (03.04.2014)- ПРЕУЗМИ
 • Обавештење о обустави поступка (16.04.2014)- ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 05/2014

Рок за поношење понуда:: 28.05.2015 – 10:00
Датум отварања понуда: 28.05.2015 – 10:30

 • Позив за достављање понуда (28.05.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (28.05.2016) – ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 06/2014

Рок за подношење понуда: 19.06.2014 – 10:00
Датум отварања понуда: 19.06.2014 – 11:00

 • Позив за достављање понуда (19.06.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (19.06.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Одговори на питања (27.06.2014) – ПРЕУЗМИ
 • Обавештење о закљученом уговору (15.07.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору (03.09.2014) – ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 07/2014

Рок за подношење понуда: 04.08.2014 – 10:00
Датум отварања понуда: 04.08.2014 – 11:00

 • Позив за достављање понуда (04.08.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (04.08.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација измене (05.08.2014) – ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 08/2014

Рок за подношење понуда: 17.09.2014 – 10:30
Датум отварања понуда: 17.09.2014 – 11:00

 • Позив за достављање понуда (28.05.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (28.05.2016) – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору (26.06.2016) – ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 09/2014

Рок за подношење понуда: 03.09.2014 – 10:00
Датум отварања понуда: 03.09.2014 – 11:00

 • Позив за достављање понуда (03.09.2019) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (03.09.2019) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација – допуна (12.09.2019) – ПРЕУЗМИ
 • Конкурсна документација – измена (12.09.2019) – ПРЕУЗМИ
 • Обавештење о продужењу рока (12.09.2014) – ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 10/2014

ок за подношење понуда: 01.12.2014 – 10:00
Датум отварања понуда: 01.12.2014 – 11:00

 • Конкурсна документација (01.12.2016) – ПРЕУЗМИ
 • Одговори на питања (01.12.2016) – ПРЕУЗМИ
 • Одговори на питања II  (01.12.2016) – ПРЕУЗМИ

ЈНМВ: 11/2014

Рок за подношење понуда: 02.12.2014 – 10:00
Датум отварања понуда: 02.12.2014 – 11:00

 • Позив за достављање понуда (02.12.2014) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (02.12.2014) – ПРЕУЗМИ

(Српски)

ЈНМВ: 01/2013

Рок за подношење понуда: 04.09.2013 – 10:00
Датум отварања понуда: 04.09.2013 – 11:00

 • Позив за достављање понуда (04.09.2013) – ПРЕУЗМИ

 • Конкурсна документација (04.09.2013) – ПРЕУЗМИ

 • Обавештење о закљученом уговору  (13.09.2013)- ПРЕУЗМИ

Regulations

Rulebook on detailed regulation of the public procurement procedure Date: 05-05-2016 DOWNLOAD