Javne nabavke

Plan JN 2020.

JNMV: 01/2020

 • Poziv za podnošenje ponude – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 01/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora -JNMV: 01/2019 – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 02/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora -JNMV: 02/2019 – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

FEP-OASIS-HUSRB/1602/31/0068-03

 • Poziv za tender – PREUZMI

 • Tenderska dokumentacija – PREUZMI

 • Tenderska dokumentacija – grafički prilog – PREUZMI

JNMV: 03/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odgovor na zahtev zainteresovanog ponuđača – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 04/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 05/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 06/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odgovor na zahtev zainteresovanog ponuđača – PREUZMI
 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 07/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 08/2019

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – JNMV: 08/2019 – PREUZMI

JNMV: 01/2018

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora -JNMV: 01/2018 – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 02/2018

 • Javna nabavka usluga organizovanja i realizacije edukacije u okviru Specijalističkog programa / V generacija polaznika – PREUZMI

 • Poziv za podnošenje ponude – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – JNMV: 02/2018 – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 03/2018

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI
 • Odluka o dodeli ugovora -JNMV: 03/2018 – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 04/2018

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora -JNMV: 04/2018 – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 01/2017

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 02/2017

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 03/2017

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 04/2017

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 05/2017

 • Poziv za dostavljanje ponuda – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru – PREUZMI

JNMV: 01/2016

Rok za podnošenje ponuda: 01.02.2016 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 01.02.2016 – 10:30

 • Poziv za dostavljanje ponuda (04.02.2016) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (04.02.2016) – PREUZMI

 • Odluka o obustavi postupka  (22.02.2016) – PREUZMI

 • Obaveštenje o obustavi postupka  (29.02.2016)- PREUZMI

JNMV: 02/2016

Rok za podnošenje ponuda: 09.03.2016 – 16:22
Datum otvaranja ponuda: 04.03.2016 – 17:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (08.02.2016) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (08.02.2016) – PREUZMI

 • Odgovor na pitanje u postupku JNMV:02/2016 (10.02.2016) – PREUZMI

  Odluka o dodeli ugovora  (17.02.2016) – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru (24.02.2016) – PREUZMI

  JNMV: 03/2016

  Rok za podnošenje ponuda: 23.03.2016 – 10:00
  Datum otvaranja ponuda: 23.03.2016 – 10:00

  • Poziv za dostavljanje ponuda (14.03.2016) – PREUZMI

  • Konkursna dokumentacija (14.03.2016) – PREUZMI

  • Odluka o dodeli ugovora  (23.03.2016) – PREUZMI

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (31.03.2016)- PREUZMI

  JNMV: 04/2016

  Rok za podnošenje ponuda: 04.05.2016 – 10:00
  Datum otvaranja ponuda: 04.05.2016 – 10:15

 • Poziv za dostavljanje ponuda (20.04.2016) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (20.04.2016) – PREUZMI

 • Odluka o dodeli ugovora  (05.05.2016) – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (13.05.2016)- PREUZMI

JNMV: 01/2015

Rok za ponošenje ponuda: 27.02.2015 – 10:00
Datum otvaranja ponude: 02.03.2015 – 10:30

 • Poziv za dostavljanje ponuda (27.02.2016) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (27.02.2016) – PREUZMI

 • Odgovori na pitanja  (02.03.2015) – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (17.03.2015)- PREUZMI

JNMV: 02/2015

Rok za ponošenje ponuda:: 03.03.2015 – 10:00
Datum otvaranja ponude: 05.03.2015 – 10:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (03.03.2015) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (03.03.2015) – PREUZMI

 • Odgovori na pitanja(03.03.2015) – PREUZMI
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru (30.03.2015) – PREUZMI

  JNMV: 03/2015

  Rok za ponošenje ponuda:: 04.05.2015 – 10:00
  Datum otvaranja ponuda: 04.05.2015 – 10:30

  • Poziv za dostavljanje ponuda (14.05.2016) – PREUZMI

  • Konkursna dokumentacija (04.05.2015) – PREUZMI

  • Obaveštenje  o obustavi postupka  (15.05.2015) – PREUZMI

  JNMV: 04/2015

  Rok za ponošenje ponuda:: 06.05.2015 – 10:00
  Datum otvaranja ponuda: 06.05.2015 – 11:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (06.05.2015) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (06.05.2015) – PREUZMI

 • Odgovori na pitanja  (13.05.2015) – PREUZMI
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (29.05.2015)- PREUZMI

JNMV: 05/2015

Rok za ponošenje ponuda:: 20.05.2015 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 20.05.2015 – 10:30

 • Poziv za dostavljanje ponuda (20.05.2015) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (20.05.2015) – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (29.02.2016)- PREUZMI

JNMV: 06/2015

Rok za ponošenje ponuda:: 28.05.2015 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 28.05.2015 – 10:30

 • Poziv za dostavljanje ponuda (28.05.2016) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (28.05.2016) – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru (26.06.2016) – PREUZMI

  JNMV: 07/2015

  Rok za ponošenje ponuda: 09.09.2015 – 10:00
  Datum otvaranja ponuda: 09.09.2015 – 11:00

  • Poziv za dostavljanje ponuda (09.09.2015) – PREUZMI

  • Konkursna dokumentacija (09.09.2015) – PREUZMI

  • Odluka o dodeli ugovora  (21.09.2015) – PREUZMI

  • Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (12.10.2015)- PREUZMI

  • Odluka o izmeni ugovora o javnoj nabavci (10.12.2015)- PREUZMI

JNMV: 01/2014

Rok za podnošenje ponuda: 11.02.2014 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 11.02.2014 – 11:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (11.02.2014) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (11.02.2014) – PREUZMI

 • Odgovori na pitanja  (18.02.2014) – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (04.03.2014)- PREUZMI

JNMV: 02/2014

Rok za podnošenje ponuda: 26.02.2014 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 26.02.2014 – 00:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (26.02.2014) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (26.02.2014) – PREUZMI

 • Odgovori na pitanja(03.03.2014) – PREUZMI
 • Obaveštenje o obustavi postupka (03.04.2014) – PREUZMI

  JNMV: 03/2014

  Rok za podnošenje ponuda: 19.03.2014 – 10:00
  Datum otvaranja ponuda: 19.03.2014 – 11:00

  • Poziv za dostavljanje ponuda (19.03.2014) – PREUZMI

  • Konkursna dokumentacija (19.03.2014) – PREUZMI

  • Odgovori na pitanja (20.03.2014) – PREUZMI
  • Obaveštenje  o zaključenom ugovoru  (03.04.2014) – PREUZMI

  JNMV: 04/2014

  Rok za podnošenje ponuda: 01.04.2014 – 10:00
  Datum otvaranja ponuda: 01.04.2014 – 11:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (01.04.2014) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (01.04.2014) – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (03.04.2014)- PREUZMI
 • Obaveštenje o obustavi postupka (16.04.2014)- PREUZMI

JNMV: 05/2014

Rok za ponošenje ponuda:: 28.05.2015 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 28.05.2015 – 10:30

 • Poziv za dostavljanje ponuda (28.05.2016) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (28.05.2016) – PREUZMI

JNMV: 06/2014

Rok za podnošenje ponuda: 19.06.2014 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 19.06.2014 – 11:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (19.06.2014) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (19.06.2014) – PREUZMI

 • Odgovori na pitanja (27.06.2014) – PREUZMI
 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru (15.07.2014) – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru (03.09.2014) – PREUZMI

JNMV: 07/2014

Rok za podnošenje ponuda: 04.08.2014 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 04.08.2014 – 11:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (04.08.2014) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (04.08.2014) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija izmene (05.08.2014) – PREUZMI

JNMV: 08/2014

Rok za podnošenje ponuda: 17.09.2014 – 10:30
Datum otvaranja ponuda: 17.09.2014 – 11:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (28.05.2016) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (28.05.2016) – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru (26.06.2016) – PREUZMI

JNMV: 09/2014

Rok za podnošenje ponuda: 03.09.2014 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 03.09.2014 – 11:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (03.09.2019) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (03.09.2019) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija – dopuna (12.09.2019) – PREUZMI
 • Konkursna dokumentacija – izmena (12.09.2019) – PREUZMI
 • Obaveštenje o produženju roka (12.09.2014) – PREUZMI

JNMV: 10/2014

ok za podnošenje ponuda: 01.12.2014 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 01.12.2014 – 11:00

 • Konkursna dokumentacija (01.12.2016) – PREUZMI
 • Odgovori na pitanja (01.12.2016) – PREUZMI
 • Odgovori na pitanja II  (01.12.2016) – PREUZMI

JNMV: 11/2014

Rok za podnošenje ponuda: 02.12.2014 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 02.12.2014 – 11:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (02.12.2014) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (02.12.2014) – PREUZMI

JNMV: 01/2013

Rok za podnošenje ponuda: 04.09.2013 – 10:00
Datum otvaranja ponuda: 04.09.2013 – 11:00

 • Poziv za dostavljanje ponuda (04.09.2013) – PREUZMI

 • Konkursna dokumentacija (04.09.2013) – PREUZMI

 • Obaveštenje o zaključenom ugovoru  (13.09.2013)- PREUZMI

Pravilnik

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke Datum: 05-05-2016 PREUZMI